Kategorier
Lister

Topp 30 fra 1930-tallet


Tar 30-tallet som én samlet liste, men utvider da til 30 filmer jfr de foregående Topp 10-listene pr år.

 1. The Lady Vanishes (1938)
 2. The Adventures of Robin Hood (1938)
 3. My Man Godfrey (1936)
 4. The Band Concert (1935)
 5. A Story of Floating Weeds (1934)
 6. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
 7. Humanity and Paper Balloons (1937)
 8. M (1931)
 9. Grand Hotel (1932)
 10. Mr. Smith Goes to Washington (1939)
 11. All Quiet on the Western Front (1930)
 12. The Scarlet Empress (1934)
 13. Bringing Up Baby (1938)
 14. Vampyr (1932)
 15. Stagecoach (1939)
 16. Young Mr. Lincoln (1939)
 17. The 39 Steps (1935)
 18. The Mummy (1932)
 19. Das Testament des Dr. Mabuse (1933)
 20. Captain Blood (1935)
 21. The Roaring Twenties (1939)
 22. I Am a Fugitive from a Chain Gang (1932)
 23. The Champ (1931)
 24. Mickey’s Trailer (1938)
 25. Brave Little Tailor (1938)
 26. Clock Cleaners (1937)
 27. The Most Dangerous Game (1932)
 28. Le quai des brumes (1938)
 29. Frankenstein (1931)
 30. King Kong (1933)

Andre kandidater: À nous la liberté (1931), After the Thin Man (1936), Aleksandr Nevskiy (1938), Angels with Dirty Faces (1938), Les bas-fonds (1936), Der blaue Engel (1930), The Big Trail (1930), Bluebeard’s Eighth Wife (1938), Bride of Frankenstein (1935), City Lights (1931), Destry Rides Again (1939), Dodge City (1939), Dodsworth (1936), Duck Soup (1933), Freaks (1932), La grande illusion (1937), Hell’s Angels (1930), Holiday (1938), The Informer (1935), The Lost Patrol (1934), Menschen am Sonntag (1930), Midnight (1939), Le million (1931), Modern Times (1936), Ninotchka (1939), The Old Mill (1937), Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor (1936), The Prisoner of Shark Island (1936), The Public Enemy (1931), Le sang d’un poète (1930), Scarface (1932), Shanghai Express (1932), Snow-White (1933), The Thin Man (1934), Three Little Pigs (1933), Treasure Island (1934), Union Pacific (1939), Way Out West (1937), The Wizard of Oz (1939), Wuthering Heights (1939), You Can’t Take It with You (1938)

Kategorier
Anmeldelser

På bunnen

En av de tingene jeg liker spesielt godt med DVD-produsenten Criterion, er at størrelsen på kolleksjonen etter hvert gjør det mulig å finne fram til fellestrekk og felles tema mellom filmer. En god del av dette er selvsagt tiltenkt fra Criterions side. De har blant annet utgitt store deler av enkelte regissørers filmografi. Men de går også på tvers, som i dette tilfellet med The Lower Depths.
Denne doble DVD-utgivelsen (foreløpig ikke på Blu-ray) inneholder to adapsjoner av Maksim Gorkijs roman fra 1902. De to verdenskjente regissørene Jean Renoir og Akira Kurosawa lagde med 21 års mellomrom hver sin tolkning av denne. Og det er to veldig forskjellige filmer.
Renoirs versjon, som var den første, ble satt noenlunde til samtidens Frankrike. Karakterene bærer imidlertid russiske navn. Historien det hele bygger på lemner ikke mye rom for glede, men Renoir klarer å bringe noe humor inn i dysterheten. Sort, javel, men likefullt humor. Det virker som om hovedpersonene i større grad er likeglad med sin skjebne enn i Kurosawas senere adapsjon, de tar hver dag som den kommer. Jean Renoir som spiller kanskje den mest sentrale karakteren, tyven Pepel, virker som om han like gjerne kunne hatt en annen skjebne eller bodd et annet sted enn i det forsofne herberget. Han er av forsonende legning, og selv om han havner i alvorlig trøbbel har han en egen evne til å komme ut av det med bena på jorden. Det er selvsagt tragiske ting som skjer også her, men de er stilt mer i bakgrunnen enn i Kurosawas versjon.
Kurosawa valgte Edo-perioden som ramme for denne historien, altså flere hundre år før Renoirs versjon utspilte seg. Noe han ofte vendte tilbake til i filmene sine var samfunnets utskudd, men aldri var det så dystert og håpløst som her. Vi befinner oss i slumstrøket nede i en slags kløft, og får en følelse av at byen er like ovenfor kanten. Vi besøker den aldri, men innimellom kommer landsbybefolkningen fram til kanten og ser ned på stakkarene under, som stort sett består av tiggere, prostituerte og syke. Stort sett oppholder vi oss i ett rom i denne filmen, der karakterene forsvinner ut den ene døra og entrer scenen på nytt gjennom en annen. Det hele kjennes derfor veldig ut som et teaterstykke, noe det også har vært adaptert som. Dette er veldig grimme saker, som det anbefales at man angriper med et godt stykke livsglede i reserve — det er ingen feelgood-film.
To svært så forskjellige varianter av samme roman er altså blant skattene man kan finne i Criterionkolleksjonen.